Centrum Projekcji Multimedialnych Sp. z o.o.

ul. Jaworskiego 6/2
05-090 Raszyn

REGON: 365442011
NIP: 5223071873

Bank: PKO Bank Polski Oddział 2 w Warszawie 
82 1020 1026 0000 1302 0283 4521

tel. +48 22 631 07 42

e-mail:
biuro@projekcja.com.pl
info@projekcja.com.pl
Tomasz Woźniak
tel. +48 602 121 633
e-mail: tw@projekcja.com.pl

Ryszard Sikora
tel. +48 602 494 176
e-mail: ryszard.sikora@projekcja.com.pl

Rafał Szot
tel. +48 533 288 666
e-mail: rs@projekcja.com.pl

 
FORMULARZ KONTAKTOWY

UBEZPIECZENIE

W trosce o dobro naszych Klientów – CPM posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Działalności Gospodarczej w zakresie m.in.:

  • szkód w mieniu i na osobie powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
  • odpowiedzialność cywilna podwykonawców,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

SUMA UBEZPIECZENIA: 300 000,00 PLN

Numer polisy: 920032551371
Ubezpieczyciel: WARTA EKSTRABIZNES PLUS

Scroll to Top
Przewiń do góry