O PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA

Na program Aktywna Tablica w latach 2020 – 2024 przeznaczone zostanie 361 455 000 zł, 
z czego w 2021 r. – 70 000 000 zł.
Celem programu jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, który umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.
Blue_question_mark_icon.svg

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O DOFINANSOWANIE?

  • Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu Aktywna Tablica;
  • Szkoły ponadpodstawowe;
  • Szkoły za granicą
767296141

PRZEDMIOTY DOFINANSOWANIA

W pierwszej kolejności szkoły mogą przeznaczyć wsparcie na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem treansmisji audiowizualnej.

Szkoły, które złożą wnioski na zakup laptopów w 2020 roku będą zwolnionw z wymogu dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Szkoły uprawnione do uzyskania dofinansowania w 2020 roku, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego również na zakup innego sprzętu lub pomocy dydaktycznych, w tym:

  • tablicy interaktywnej bez projektora;
  • zestawu interaktywnego;
  • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego;
  • sprzętu nagłaśniającego;
  • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie może wynieść do 14 tys. zł dla szkoły i nie może przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący (wkład szkoły).

Za wkład własny organu prowadzącego uważa się:

  • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydany w roku złożenia wniosku o udział w programie;
  • wkład rzeczowy – sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

HARMONOGRAM PROGRAMU

do 4 sierpnia – szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących

do 10 sierpnia – organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów

do 27 sierpnia – kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 15 października – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych

MASZ PYTANIA?

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ, A POMOŻEMY W WYPEŁNIENIU WNIOSKU I W DOBORZE ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU DLA SZKOŁY.

Scroll to Top
Przewiń do góry