Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Temat

Treść wiadomości

Mapa dojazdu

 

 

Centrum Projekcji Multimedialnych s.c.
Sławecki i Woźniak

 

!!!UWAGA!!!

OD 1.12.2015 NOWY ADRES!!!

ul.Atlasowa 19

02-437 Warszawa

 

 

Sekretariat:

biuro@projekcja.com.pl, info@projekcja.com.pl

Tel. +48 22 631 07 42

 

Obsługa klientów:

Tomasz Woźniak, tw@projekcja.com.pl, +48 602 121 633

Cezary Sławecki, cs@projekcja.com.pl, +48 604 467 409

Marek Zdanowicz, mz@projekcja.com.pl, +48 602 494 176

 

Dział techniczny:

Rafał Szotrs@projekcja.com.pl, +48 533 288 666

Marcin Rostkowski, mr@projekcja.com.pl, +48 790 013 848

 

Adres księgowy:

ul. Atlasowa 19,
02-437 Warszawa

REGON: 015703827
NIP: 527-243-13-14

 

Bank: PKOBP Oddział 2 w Warszawie 02102010260000140202592442

 

UBEZPIECZENIE

W trosce o dobro naszych Klientów – CPM posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Działalności Gospodarczej w zakresie m.in.:

  • szkód w mieniu i na osobie powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
  • odpowiedzialność cywilna podwykonawców,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

SUMA UBEZPIECZENIA: 100 000,00 PLN

Polisa: 901003186302

SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.

[/innerOneHalfLast]