Turning Point

Turning Point

jest najprostszym w użyciu i najbardziej rozbudowanym dostępnym oprogramowaniem do testów. Integruje się bezpośrednio z PowerPoint, umożliwia zadawanie pytań z wykorzystaniem dowolnej aplikacji, umożliwia przeprowadzenie testów i ankiet przy użyciu pływającego paska narzędzi oraz komputerów PC i MAC.

Wszystkie funkcje obsługiwane są za pomocą jednego prostego interfejsu używanego do błyskawicznego zarządzania testem,uczestnikami, treścią pytań, sesją i raportami. Oprogramowanie dostępne jest w wersji instalacyjnej i bezinstalacyjnej dla TurningPoint jest uniwersalnym rozwiązaniem do tworzenia testów, ankiet i zbierania odpowiedzi w dowolnym środowisku z indywidualną kolejnością odpowiedzi na pytania.

Przeprowadzanie testów z Turning Point

Dzięki integracji z TurningPoint, prowadzący może umieszczać slajdy z pytaniami bezpośrednio w prezentacji za pomocą narzędzi znajdujących się w PowerPoint.

Przeprowadzanie testów z indywidualną kolejnością odpowiedzi

Uczestnicy testu otrzymują go w formie papierowej i odpowiadają na pytania w wybranej przez siebie kolejności za pomocą pilotów ReponseCard NXT.

Przeprowadzanie testów jednocześnie w wielu miejscach

Za pomocą oprogramowania TurningPoint wraz z dodatkowym rozszerzeniem możliwe jest przeprowadzenie danego testu w wielu miejscach w tym samym czasie wraz ze zbieraniem danych w jednym miejscu.