O Programie

[outerOneHalf]

O RZĄDOWYM PROGRAMIE „AKTYWNA TABLICA”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje kolejną edycję programu

Wg założeń projektu uchwały w latach 2021 – 2024 szkoły będą mogły kupić tablice, projektory, monitory interaktywne, a nawet oprogramowanie i materiały do nauki programowania i robotyki.

W roku 2020 w ramach projektu Aktywna Tablica można będzie zakupić tylko laptopy.

Z programu będą mogły skorzystać:

– szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu;

– szkoły ponadpodstawowe;

– szkoły dla uczniów niewidomych;

– specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze;

– szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.